Drodzy Koledzy i Przyjaciele – Uczestnicy naszej Konferencji!

Szanowni Państwo,

witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego na kolejnej już konferencji naukowej ”Aktualne Problemy Energetyki Odnawialnej, Budownictwa i Inżynierii Środowiska”.

Po raz szósty spotykamy się, żeby w towarzyskiej atmosferze a także i ostrych dyskusjach wymieniać zdania na temat wyników badań, pomysłów i wynalazków, które szanowni Autorzy przedstawią w swoich referatach.

Nie każda konferencja pochwalić się może wysokim poziomem naukowym w tak obszernym zakresie tematów. Tradycyjnie Uczestnicy przedstawiają ciekawe informacje w obszarach: współczesnej energetyki, energochłonnych gałęzi przemysłu, alternatywnych źródeł energii, oszczędzania zasobów naturalnych oraz modelowania procesów urządzeń przemysłowych. Dowiadujemy się o nowych badaniach związanych z procesami i urządzeniami różnych gałęzi przemysłu, zagadnieniami zautomatyzowanych systemów sterowania i przetwarzania informacji, procesami wymiany ciepła i masy oraz urządzeniami specjalistycznej techniki, jak również zagadnieniami i problemami regulacji energii i mocy elektrycznej.

Nie zabraknie tych ważnych tematów także w naszych spotkaniach.

Niestety ograniczenia związane z koronawirusem nie pozwoliły nam tradycyjnie spotkać się osobiście. Miejmy nadzieję, że już podczas następnej Konferencji będziemy mogli dyskutować na salach jednej z Uczelni – współzałożycieli konferencji.

Życzę wszystkim Uczestnikom dobrego zdrowia i humoru oraz nowych osiągnięć twórczych.

Współprzewodniczący Konferencji

Aleksander Szkarowski