Ladislav Lazić , Dear colleagues

Odnośnik

Dear colleagues, organizers and participants of the 6th Conference,

it is my great pleasure to be a member of the Scientific and organizing committee of the conference for several reasons. The main reason is that in today’s world, energy and ecology are in the focus of interest, and I am glad that the organizers of the conference are institutions of countries with whose scientific and educational institutions I have many years of successful cooperation. I regret that due to the Coronavirus Pandemic we will not have the opportunity for personal contact, but we remain in the hope that we will realize this next year.

I greet you from my city of Petrinja, where I live, and from Sisak, where I work, cities that were badly damaged in two strong earthquakes in December last year. However, that did not destroy our hope for recovery.

I wish you all the best in business and personal life,

Ladislav

Ladislav Lazić

Odnośnik

professor of University of  Zagreb, Faculty of Metallurgy, Department of Mechanical Metallurgy, Laboratory of Thermal Technique and Mechanical Engineering. The main areas of scientific activities: Computation of high-temperature radiative heat transfer, Thermodynamics of fuel utilization and pollutant formation, Design and efficiency of industrial furnaces and heating equipments, CFD approach to combustion modelling and numerical simulation of furnace processes, Finite element technique in simultaneous transient conduction and thermal stress analysis, Techniques in the reduction of NOx emissions and, in particular, Metallurgical archeology.

Anatoliy Pavlenko

Odnośnik

Dear Colleagues,
I cordially greet all participants of our 5th international conference.
For five years now our Conference traditionally consolidates all those best scientific ideas, that authors present in their speeches.
All these years we examines the questions and problems of modern power engineering, energy technology of power-consuming industry branches, alternative sources of energy, resource conservation, questions of modeling the process of industrial equipment, processes and equipment of various branches of industry, questions of automated control systems and information processing, heat-and mass-exchanging processes and equipment of special technique, questions and problems of electricity and power control.
I see these directions also in the submitted works this year.
Unfortunately, the restrictions associated with the coronavirus did not allow us to traditionally meet for discussion. I think that next year we will be able to do this at our university. I wish everyone good health and new creative achievements.

Anatoliy Pavlenko

 

Zainteresowania

Odnośnik

Zainteresowania naukowe i kierunki badań – poprawa sprawności i ekologiczności spalania paliwa w energetyce i przemyśle oraz efektywności wykorzystania energii w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji

Drodzy Koledzy i Przyjaciele – Uczestnicy naszej Konferencji!

Odnośnik

Szanowni Państwo,

witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego na kolejnej już konferencji naukowej ”Aktualne Problemy Energetyki Odnawialnej, Budownictwa i Inżynierii Środowiska”.

Po raz szósty spotykamy się, żeby w towarzyskiej atmosferze a także i ostrych dyskusjach wymieniać zdania na temat wyników badań, pomysłów i wynalazków, które szanowni Autorzy przedstawią w swoich referatach.

Nie każda konferencja pochwalić się może wysokim poziomem naukowym w tak obszernym zakresie tematów. Tradycyjnie Uczestnicy przedstawiają ciekawe informacje w obszarach: współczesnej energetyki, energochłonnych gałęzi przemysłu, alternatywnych źródeł energii, oszczędzania zasobów naturalnych oraz modelowania procesów urządzeń przemysłowych. Dowiadujemy się o nowych badaniach związanych z procesami i urządzeniami różnych gałęzi przemysłu, zagadnieniami zautomatyzowanych systemów sterowania i przetwarzania informacji, procesami wymiany ciepła i masy oraz urządzeniami specjalistycznej techniki, jak również zagadnieniami i problemami regulacji energii i mocy elektrycznej.

Nie zabraknie tych ważnych tematów także w naszych spotkaniach.

Niestety ograniczenia związane z koronawirusem nie pozwoliły nam tradycyjnie spotkać się osobiście. Miejmy nadzieję, że już podczas następnej Konferencji będziemy mogli dyskutować na salach jednej z Uczelni – współzałożycieli konferencji.

Życzę wszystkim Uczestnikom dobrego zdrowia i humoru oraz nowych osiągnięć twórczych.

Współprzewodniczący Konferencji

Aleksander Szkarowski