Zainteresowania

Zainteresowania naukowe i kierunki badań – poprawa sprawności i ekologiczności spalania paliwa w energetyce i przemyśle oraz efektywności wykorzystania energii w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji